سایت تورز پرس یک مجله اینترنتی همراه با معرفی  تورهای گردشگری  کلیه مناطق ایران و جهان است و در این راستا رزرو تور را برای کلیه  آژانسهایی که مجوز فعالیت  دارند قرار می دهد