هندوستان در جنوب آسیا قرار دارد کشوری متمدن با قدمتی 8500 ساله ونام مهاتما گاندی بزرگترین شخصیت ضد استعمار کشورهند  را همه می شناسند هند نقطه ی تقاطع بین شرق و غرب بوده و مراسم های با شکوه ،جشنواره ها و فرهنگ متفاوت به طور واضح نشان دهنده ی ا...