تور هند تیر 96 هند پرجمعیت ترین و یکی از وسیع ت...


تور هند تابستان 96 جمهوری هندوستان هفتمین کشور...


هندوستان در جنوب آسیا قرار دارد کشوری متمدن با قدمتی 8500 ساله ونام مهاتما گاندی بزرگترین شخصیت ضد استعمار کشور هند  را همه می شناسند هند نقطه ی تقاطع بین شرق و غرب بوده و مراسم های با شکوه جشنواره ها و فرهنگ متفاوت به طور واضح نشان دهنده ی ا...جدیدترین نوشته ها