کوش آداسی به معنی جزیره ی پرنده است و در 71 کیلومتری استان آیدین واقع شده است میتوان به سه طریق از فرودگاه ازمیر به کوش آداسی رفت جاده قدیمی ،بزرگراه و جاده ی فرعی ساحلی، معابر ورود به کوش آداسی هستندجدیدترین نوشته ها