چه موقع به استانبول سفر کنیم؟ زمان سفر به استانبول با توجه به مقاصد گردشگران متفاوت است. اگر می خواهید از آب و هوای معتدل و سواحل زیبای استانبول استفاده کنید .جدیدترین نوشته ها