دومین کشور بزرگ در جهان کانادا می باشد کانادا هیچ کمبودی از نظر مناظر زیبا و منحصر به فرد برای اکتشاف گردشگران ندارد . این کشور از نظر فرهنگی بسیار غنی می باشد و بسیار پر جنب و جوش می باشد.