کرواسی کشوری فوق العاده که با قیمت مناسب می توان به آن سفر کرد ، کرواسی بسیار زیبا می باشد و طبیعت و کوهستانی فوق العاده دارد که هر گردشگری که طبیعت را دوست دارد جذب خود می کتد ، شمال کرواسی دارای زمین های هموار با جنگل...جدیدترین نوشته ها