بسیاری از مردم سفر به کره جنوبی و گشت و گزار در این کشور شگفت انگیز را دوست دارند کره یک کشور جذاب و هیجان انگیز است و این شگفتی آن باعث می شود که هر کسی برای سفر به این کشور متفاوت سفر کند .نا...