آنکارا یا  اُنقره پایتخت کشور ترکیه است و نام آن از angora به معنی موی خرگوش مشتق شده است لذا برخی از حیوانات پرورش یافته در این منطقه...جدیدترین نوشته ها