با توجه به این که جزیره ی سیشل یکی از جزایر بسیار زیبا و دیدنی می باشد همه ساله افراد زیادی به قصد تفریح و گردشگری از طریقجدیدترین نوشته ها