اغلب مردم آمریکا را به عنوان ابر قدرت اقتصاد جهان می شناسند .ایالات متحده آمریکا کشوری بزرگ در شمال قاره آفریقا است و دارای جمعیتی بالای سیصد میلیون نفر است . ایلات متحده آمریکا به 50ایالت مختلف تقسیم شد...