کشور پرتغال که با دریا پیوند خورده است یکی از کشور های توریست پذیر در دنیا به حساب می آید این کشور 800 کیلومتر  از خط ساحلی اقیانوس اطلس را به خود اختصاص داده است .لیسبون پایتخت  پرتغال می باشد یک محل خیره کننده و فریبنده که در دهانه رود...جدیدترین نوشته ها