بلغارستان کشوری اروپایی است که در جنوب شرقی این قاره واقع شده است که در شرق آن دریای سیاه و در جنوب آن کشور نام آشنا برای هموطنان یعنی ترکیه واقع است. بلغارستان کشوری است تاریخی و کهن که آثار بجا مانده از دوران قبل از میلاد مسیح ب...