کشور بلاروس از زیباترین کشورهای توریستی است که یکبار دیدن آن شما مانند آهنربایی قوی به سوی خود می کشد.


بلاروس از کشورهای شمال شرقی اروپا است که بعد از فروپاشی جمهوری شوروی استقلال یافت و قبل از جزئی از جماهیر شوروی بود. اگر قصد سفر به بلاروس را دارید فصل تابستان را برای سفر به این کشور انتخاب کنید زیرا آب و هوای این کشور...جدیدترین نوشته ها