تور آفریقا ارزان

تور آفریقا ارزان

قاره ی آفریقا که به قاره ی سیاه نیز معروف شده است از لحاظ بزرگی و مساحت در رتبه ی دوم بعد از آسیا قرار گرفته است. این قاره ی سرسبز و زیبا یکی از بهترین نقاط برای گردشگری می باشد. <...


قیمت تور آفریقا

قیمت تور آفریقا

قاره ی آفریقا از نظر مساحت و بزرگی بعد از قاره ی آسیا قرار گرفته است.این قاره ی بزرگ جمعیتی بالغ بر یک هفتم جمعیت کل جهان را در خود جای داده است. در داخل این قاره کشورهای...