امارات متحده ی عربی یکی از کشور های بسیار پهناور می باشد.این کشور در محدوده ی خلیج فارس واقع شده است. این کشور 7 امارت بزرگ را در خود جای داده است به همین علت است که آن را امارات متحده ی عربی نامیده اند. این 7 عمارت بزرگ و قدرت...جدیدترین نوشته ها