آنکارا

آنکارا

  آنکارا یا  اُنقره پایتخت کشور ترکیه است و نام آن از angora به معنی موی خرگوش مشتق شد...