یکی از کشور های بسیار زیبا و توریستی در جهان برزیل نام دارد. این کشور پهناور در آمریکای جنوبی قرار گرفته است و پایتخت آن برازیلیا نام دارد و مردم کشورش با زبان پرتغالی صحبت می کنند. قسمت زیادی از اقیانوس اطلس نیز در این کشور په...جدیدترین نوشته ها