مراکز تفریحی عمان مراکز تفریحی عمان:عمان کشوری است با مساحت 500309 کیلو مترمربع در شرق شبه جزیره عربستان وجنوب دریای عمان که پایتخت ان مسقط نام دارد.عمان کشور وسیعی است که مراکز تفریحی بسیار دارد و برای توریست با هر سلیقه ای مناسب است....جدیدترین نوشته ها