استرالیا یک کشور پهناور است که فقط کمی کوچکتر از ایالات متحده آمریکا است  به همین خاطر این کشور یکی از غیر معمول ترین مقاصد جهان است  و از نقاط بسیار محبوب برای گردشگران می باشد در ادامه به جاذبه های گردشگریجدیدترین نوشته ها