مالزی کشوری در جنوب شرق آسیا که از شمال با تایلند ،از جنوب با سنگاپور و از جنوب غرب با اندونزی همسایه است مالزی یک جامعه چند فرهنگی است و قومیت های مالزیایی ،چینی و هندی را در بر می گیرد .زبان اصلی مالای...جدیدترین نوشته ها