در معرفی اسپانیا می توان گفت که در اروپا ارزش یک قاره را دارد اندازه بزرگی اسپانیا را نباید دست کم گرفت این کشور مساحتی به اندازه 504,782 کیلومتر مربع است و از لحاظ بزرگی پنجمین کشور اروپا  است و دومین کشور اروپایی غربی است. اسپانیا  فره...


جاذبه های گردشگری اسپانیا : اطلاعات در باره جاذبه های گردشگری اسپانیا گردشگران را کمک می کند تا از زمان چند روزه مسافرت خود نهایت استفاده را...جدیدترین نوشته ها