یکی از زیبا ترین کشورهای دنیا که محبوبیت خاصی در بین گردشگران دنیا دارد و زیبایی های آن همه را به خود مجذوب میکند کشور ترکیه است .این کشور در غرب آس...جدیدترین نوشته ها