مالزی کشوری بزرگ و بسیار  متفاوت است که زیبایی ها و خاص بودن آن  گردشگران  را از سرتاسر دنیا به خود جذب میکند مالزی دارای یک تنوع فرهنگی غنی است و بسیاری از مالزیایی ها دارای اصالت چینی و هندی  می باشند .به دلیل...