مراکز خرید اتریش : بهترین خیابان های که مراکز خرید اتریش محسوب میشوند. خیابان خرید وین Mariahilfer Straße این خیابان از مکان های مورد علاقه مردم محلی است دارای بیشترین تعداد مغاره ها...


آشنایی با اتریش اتریش یکی از کشورهای اروپایی مرکزی است. شهر وین پایتخت اتریش است که با همسایگانی مانند آلمان و جمهوری چک از سمت شمال همرزاست و همجنین این کشور از شرق با اسلوواکی و مجارستان و از جنوب با ایتالیا و اسلووانی و از غرب با سو...