ترکیه کشوری جالب و انتخابی شگفت انگیز برای مقصد یک سفر توریستی است یکی از زیباترین کشورهای دنیا و مملو از آثار باستانی ،شهرهای زیر زمینی ،خرابه ها وکاخ های زیبا است .استانبول ،آنکارا ،آلانیا و آنتالیا از زیب...جدیدترین نوشته ها