مالزی کشوری در جنوب شرق آسیا که از شمال با تایلند ،از جنوب با سنگاپور و از جنوب غرب با اندونزی همسایه است مالزی یک جامعه چند فرهنگی است و قومیت های مالزیایی ،چینی و هندی را در بر می گیرد .زبان اصلی مالای...


یکی از کشور های پهناوری که در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است مالزی نام دارد. کشور مالزی در قسمتی از شبه جزیره ی مالزی و جزیره ی بورنئو قرار گرفته است. این کشور به جهت زیبایی و جاذبه های گردشگری بسیاری که دارد همه ساله افراد زیاد...جدیدترین نوشته ها