یکی از کشورهای بسیار زیبا و پهناور که همه ساله گردشگران زیادی از طریق تور مالزی برای بازدید به آن سفر می کنند کشور مالزی می باشد....


یکی از کشور های پهناوری که در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است مالزی نام دارد. کشور مالزی در قسمتی از شبه جزیره ی مالزی و جزیره ی بورنئو قرار گرفته است. این کشور به جهت زیبایی و جاذبه های گردشگری بسیاری که دارد همه ساله افراد زیاد...جدیدترین نوشته ها