خرید در ارمنستان : برای گردشگران و مسافرانی که تور ارمنستان را  برای سفر انتخاب می کنند  با قدم زدن در خیابان ها مراکز خرید زیادی را مشاهده خواهند کرد و...