یکی از کشور های پهناوری که در جنوب شرقی آسیا قرار گرفته است مالزی نام دارد. کشور مالزی در قسمتی از شبه جزیره ی مالزی و جزیره ی بورنئو قرار گرفته است. این کشور به جهت زیبایی و جاذبه های گردشگری بسیاری که دارد همه ساله افراد زیاد...جدیدترین نوشته ها