فرهنگ غذایی مردم گرجستان تا حدودی نشات گرفته از موقعیت جغرافیایی ،  خاص و منحصر به فرد این کشور می باشد که باعث شده رژیم غذایی این مردم بسیار بکر و خاص خودشان باشد جوری که در دنیا زبان زده شده است . اگر قصد سفر باجدیدترین نوشته ها