معرفی غذا های محلی قبرس : غذا های محلی قبرس ترکیب جالبی از غذا های یونانی و خاورمیانه است . معمولا در  هر کشور غذا ها با فرهنگ جامعه عجین شده است و قبرس جزیره ای است که غذای تازه را با هر رویداد اجنماعی را به وجود اورده است. این غ...جدیدترین نوشته ها