تایلند سرزمین لبخند ! از محبوب ترین مقاصد توریستی و به عنوان جواهری در جنوب شرقی آسیا از آن یاد می شود تنها کشوری که هرگز تحت سلطه هیچ کشور استعمار گری نبوده است کشوری کوچک بین اقیانوس هند و جنوب چین و پراز شگفتی های جذا...جدیدترین نوشته ها