پاریس شهری پر از جاذبه های گردشگری خاص و زیبایی هایی که با قدم زدن در این شهر متوجه آن می شوید مردمی مملوء از فرهنگ که حس خوبی به شما می دهند شهری که هر سلیقه و شخصی را چه مجرد و چه متاهل راضی نگه می دارد پس تور...جدیدترین نوشته ها