تور کانادا نوروز 96 :: همه مردم سفر به اروپا را دوست دارند و البته خیلی ها گمان می کنند برای سفر به اروپا به هزینه زیادی نیاز دارند! اروپا را مهد مدرنیت و زندگی های مدرن مدانند و سفر به کشورهای اروپایی شاید برای خیلی ها یک رویاست . <...جدیدترین نوشته ها