خیابان بغداد استانبول که روزی شاهد ترک ارتش عثمانی بود. امروزه تبدیل به مشهورترین و محبوب ترین مرکز خرید استانبول شده است.خیابان بغداد استانبول از خیابان های شلوغ و زیبای شهر استانبول است. بهترین مراکز خرید استانبول در خیابان بغداد استامبول ق...جدیدترین نوشته ها