هتل الیت  وورد استانبول واقع در 50 متری میدان تکسیم است  که  حدود 20 کیلومتری فرودگاه بین الملی آتاترک قراردارد واز لحاظ موقیعیت  جغرافیایی  ونزدیکی آن با وسایل حمل ونقل در یکی از بهترین نقاط شهر واقع  شده است....جدیدترین نوشته ها