استانبول شامل هتل های فراوانی است که انتخاب هتل از بین این هتل ها بسیار دشوار و سخت است ولی از بین این هتل ها مخصوصا هتلهای 4 ستاره هتل دیوان استانبول بسیار هتل خوبی است و یکی از پیشنهاد های ما می باشد چرا هتل...جدیدترین نوشته ها