دلیل سفر به هر کشوری دیدن جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی آن کشور می باشد. برای گردشگران ایرانی علاوه بر هزینه های تور استانبول دیدن معماری ها و بنا های تاریخی دارای اهمیت است.ترکیه به ویژه شهر استانبول برای ایرانیان که هر ساله به وسیلهجدیدترین نوشته ها