دیدن از بزرگترین آکواریوم استانبول هزینه هم دارد؟ آکواریوم استانبول از جمله بزرگترین آکواریوم استانبول محسوب می شود که هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را هر ساله با جدیدترین نوشته ها