پارک مینیاتورک استانبول چگونه جایی است؟ استانبول یکی از کشور های توریست پسند و پر از جاذب های گردشگری میباشد , جاذبه های گردشگریجدیدترین نوشته ها