گوا کوچکترین ایالت هند با اختلاف قابل توجهی نسبت به دیگر ایالت هاست ولی جذابیت قدرتمند این جزیره به حدی است که کوچکی آن را متوجه نمی شوید . شما در بدو ورود به گوا تفاوت را حس خواهید کرد ، دریایی فوق العاده درخشان با آسمانی با افق های بسیار زیبا که...