مراکز خرید استانبول ارزان هستند؟ استانبول از جمله شهر های توریستی می باشد که هر ساله تعداد زیادی بلیط  برای هواپیما هایی که مقصد جدیدترین نوشته ها