پرجمعیت ترین کشور دنیا را همه می شناسند چین ! چین از کلمه ی شین به معنی چانه است چهارمیمن کشور بزرگ جهان کشوری متمدن و باقدمت است با 14 کشور مستقل همسایه است و پایتخت آن پکن است که 12 میلیون نفر جمعیت دارد درحالی که  شهر ش...جدیدترین نوشته ها