تور ده روزه چین چین به پایتختی شهر پکن...


تور چین از مشهد جمهوری خلق


تور چین شانگهای کشور چین با قدمتی طولانی مدت یک...


پرجمعیت ترین کشور دنیا را همه می شناسند چین ! چین از کلمه ی شین به معنی چانه است چهارمیمن کشور بزرگ جهان کشوری متمدن و باقدمت است با 14 کشور مستقل همسایه است و پایتخت آن پکن است که 12 میلیون نفر جمعیت دارد درحالی که  شهر ش...جدیدترین نوشته ها