فرانسوی ها نیز همانند همه ی مردم جهان آداب غذایی خاصی را دارند و غذاهای محلی خاصی را برای خود دارند که شناختن آن ها خالی از لطف نیست و شما می توا...


غذا و رستوران در پاریس و فرانسه از مهمترین قسمت های شهر و جاذبه ی توریستی فوق العاده ای است زیرا این رستوران ها و غذاهایشان بسیار بسیار محبوب بین...


درباره ی پاریس و زیبایی های آن در مقاله های گذشته توضیح داده شد ولی همانطور که گفته شد پاریس شهری پر از کافه های متنوع می باشد که انتخاب میان آن ها سخت است و تور...