آشنایی با اتریش اتریش یکی از کشورهای اروپایی مرکزی است. شهر وین پایتخت اتریش است که با همسایگانی مانند آلمان و جمهوری چک از سمت شمال همرزاست و همجنین این کشور از شرق با اسلوواکی و مجارستان و از جنوب با ایتالیا و اسلووانی و از غرب با سو...