مراکز خرید اتریش : بهترین خیابان های که مراکز خرید اتریش محسوب میشوند. خیابان خرید وین Mariahilfer Straße این خیابان از مکان های مورد علاقه مردم محلی است دارای بیشترین تعداد مغاره ها...