اگر می خواهید سفری به یاد ماندنی و لذت بخش را در یک جزیره ی زیبا داشته یاشید جزیره ی زیبای کیش را به شما پیشنهاد می کنیم. کیش را در قدیم کیان نامیده اند و معنی لغوی آن "ترکش" و"تیردان" می باشد جزیره ای با دویست میلیون...