بسیاری از مردم علاقه دارند که آنکارا پایتخت ترکیه را ببینند و به تور آنکارا بروند ولی در اضطراب هستند که قیمت آن چگونه است و آیا لذتی دارد که به این تور بروند؟ در عین حال دوست دارند که


  آنکارا یا  اُنقره پایتخت کشور ترکیه است و نام آن از angora به معنی موی خرگوش مشتق شده است لذا برخی از حیوانات پرورش یافته در این منطقه...


جدیدترین نوشته ها